Κατασκευή επαγγελματικού χώρου

Τα γραφεία της εταιρείας «Επίκυκλος»

Completion: October 10, 2014
Project Type: Γραφεία Εταιρείας, 180m2
Architects: Plaini & Karachalios

Τα γραφεία της εταιρείας

Τα γραφεία της εταιρείας ‘Επίκυκλος’ αναπτύσσονται σε μια ανοιχτή και ενιαία κάτοψη, ενός χώρου ροικού που ορίζεται από τους συσχετισμούς μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών λειτουργιών.